ประกาศจากเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง ประมูลราคากลางเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี2561

ประกาศจากเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง ประมูลราคากลางเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี2561

ประกาศจากเทศบาลตำบลศรีวิไล เรื่อง ประมูลราคากลางเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล ประจำปี2561

ประกาศประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล

ประกาศจากเทศบาลตำบลศรีวิไล
เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล

ประกาศจากเทศบาลตำบลศรีวิไล
เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีวิไล

ราคากลางโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิไล

ราคากลางโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิไล

http://tsbsriwilaicity.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2017/07/ตาราง-ปปช.-ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง1.pdf

Download (PDF, 195KB)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี8 หมู่ที่ 3 ภายในเทศบาลตำบลศรีวิไล

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี8 หมู่ที่ 3 ภายในเทศบาลตำบลศรีวิไล

Download (PDF, 1.7MB)

http://tsbsriwilaicity.localgov59.in.th/wp-content/uploads/2017/07/ราคากลางซอยสามัคคี8-หมู่3-1.pdf

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนซอยสาคร 5 (ช่วงสี่แยกวัดจันทวารีถึงประปาเทศบาลฯ) ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
ถนนซอยสาคร

5 (ช่วงสี่แยกวัดจันทวารีถึงประปาเทศบาลฯ) ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

Download (PDF, 1.72MB)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี 10 หมู่ที่ 3 ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี 10 หมู่ที่

3 ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

Download (PDF, 1.71MB)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี 8 หมู่ที่ 3 ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามัคคี 8 หมู่ที่ 3 ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล  

Download (PDF, 1.7MB)

ราคากลางโครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล ข้างทางหลวงหมายเลข 222

                   กลุ่มที่  1   โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล  ข้างทางหลวงหมายเลข 222 หน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 – ร้านศรีวิไลเมทัลชีท หมู่ 5  ราคากลาง  1,578,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กลุ่มที่ 2  โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล  ข้างทางหลวงหมายเลข  222 หมู่ที่ 6  จากท่อดับเพลิงสุดท้าย – ร้านรับซื้อไม้ยางพารา หมู่ 6  ราคากลาง  1,304,000.-บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน)
เอกสารไฟล์แนบโครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล  ข้างทางหลวงหมายเลข 222 หน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 – ร้านศรีวิไลเมทัลชีท หมู่ 5 และ หมู่ที่ 6  จากท่อดับเพลิงสุดท้าย – ร้านรับซื้อไม้ยางพารา หมู่ 6 

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่อกำเนิดไฟฟ้า)

เทศบาลตำบลศรีวิไลประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่อกำเนิดไฟฟ้า)

Download (PDF, 233KB)