จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลศรีวิไลกำจัดขยะที่ต้นทาง

วันนี้ 16 มิถุนายน 2559 ที่เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ บรรยายพิเศษการกำจัดขยะต้นทางและให้การต้อนรับนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายฉลอง ของเดิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม พร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานการกำจัดขยะต้นทางที่จังหวัดบึงกาฬ
ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินงานโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 อปท. 1 ชุมชนน่าอยู่ ลดขยะ ลดโลกร้อน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ปี 2558 โดยจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รางวัล “จังหวัดที่มีการกำจัดขยะต้นทางอันดับ 1” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการครบทุกแห่ง
มีเงินรายได้จากการรับซื้อขยะสะสม 17 ล้านบาท มีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีเงินรวม 11 ล้านบาท เคล็ดลับความสำเร็จคือ รู้ปัญหา รู้ตัวตน สร้างจิตสำนึกคนด้วยการสร้างวินัย สร้างบึงกาฬ