คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-497-243,042-497-271

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล คืออะไรคะ

ตอบ: “วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิไล
                   “เทศบาลน่าอยู่                       ควบคู่การศึกษา
วัฒนธรรมล้ำค่า                              พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า
                       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”

ถาม: สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:00น. ถึง 16.30น.